Bolagsstämmor

 

Här publiceras information om aktuella bolagsstämmor i Doxa 

Årsstämma 31 maj 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 31 maj, 2018 kl 17.30 i World Trade Center (lokal Stockholm), Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Förslag till: Riktlinjer för utseende av valberedning

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Årsredovisning 2017

Förslag till beslut

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.