Valberedning

Valberedningen i Doxa AB är konstituerad

Vid Doxas årsstämma i maj 2018 antogs principer för utseende av en valberedning.

Valberedningen består av Greg Dingizian (ordförande), Magnus Wahlbäck, Sune Gellberg och Ingrid Atteryd Heiman (i egenskap av styrelsens ordförande).

Konstituerad valberedning 16 november 2018

Kommuniké från årsstämma och riktlinjer för utseende av valberedning 2018

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.