Bolagsstyrning

Doxas styrelse och ledning arbetar med en aktiv ägarstyrning och Bolagets huvudägare finns representerade i styrelsen.

Styrelsekommittéer

Doxas styrelse har inte utsett några kommittéer. Styrelsen fattar alltid beslut om ersättning till VD.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.