Nyheter

2016-07-12
Regulatorisk

Doxa och Hofmeester Dental B.V. har signerat avtal som distributionspartners i Holland. Hofmeester är en etablerad distributör med 40 år inom dentalbranschen och har en bevisad expertis inom att introducera nya produkter.

2016-07-07
Regulatorisk

Doxa och Darby Dental Supply har tecknat avtal om distribution av Ceramir® Crown & Bridge i USA. Darby rankas som den femte/ sjätte största dentaldistributören i USA och har fem distributionscenter strategiskt placerade över landet, med huvudkontor på Long Island utanför New York.

2016-06-17

Doxa har för fjärde året i rad tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen "Best of Class" av Cellerant Consulting Group (och tidigare The Pride Institute) i USA. Deras väl meriterade och ansedda jury har nominerat och röstat fram Ceramir® Crown & Bridge till "Best in Class" utmärkelsen inom gruppen Technology Award för unika egenskaper som dentalcementet.

2016-06-02

ASM Consultants och Doxa har signerat avtal om distribution i Sydafrika.

2016-05-17

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org. nr 556301-7481, kallas till årsstämma onsdagen den 15 juni 2016 kl 17:00 i World Trade Center, Klarabergsgatan 70, 111 64 Stockholm.

2016-05-10

Valberedningen i Doxa AB, bestående av Magnus Wahlbäck (ordf.), Greg Dingizian, Sune Gellberg och Runar Aarseth Gausdal, har beslutat lämna följande förslag till årsstämman den 15 juni 2016 i enlighet med de Principer för valberedningens arbete som antogs på föregående årsstämma:

2016-05-09

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Omsättningen ökade till 3,5 MSEK (3,3)
  • Resultat efter finansnetto blev -3,6 MSEK (-3,9)
  • Det nya kapselsystemet QuikCap® lanserades i USA och fick stort intresse bland distributörer och kunder
  • Omsättning och resultat påverkades momentant negativt av lager- och leveransomställningar samt marknadsföringskostnader för det nya kapselsystemet
  • Beslutade kostnadsnedskärningar inom inköp, logistik och organisation beräknas sänka Doxas kostnader med 4,7 MSEK på årsbasis från och med Q3 2016
  • Distributionsavtal har tecknats med SD2 för Frankrike och med Dental-Depot Wasio för Polen och Tjeckien
  • Doxa har erhållit utmärkelsen "Top innovative Cement" för fjärde året i rad.
2016-04-06

Vi har lämnat merparten av vintern bakom oss, passerat Påsken och beroende på var man bor i vårt avlånga land kan det vara allt mellan bitande vinterkyla och milda vårtemperaturer.

2016-03-22

Doxas årsredovisning för 2015 finns nu publicerad för nedladdning på vår web, www.doxa.se.

1
2
3
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter