Investor Relations

Välkommen till Doxas Investor Relations. Här kan du hitta och prenumerera på nyheter och rapporter. Här finns också information om bolagets aktie och finansiella ställning. Har du några frågor är du välkommen med dem till vår IR-kontakt.

DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Nyheter

2022-07-22
Regulatorisk
  • Fortsatt NAV tillväxt, +5,2% under andra kvartalet
  • Periodens resultat för Apr-Jun uppgick till 90,8 mSEK (-4,4)
  • Stark värdeutveckling på fastigheter i existerande portfölj, +125,9 mSEK (+4,1%)
  • Tre affärer i två nya segment, lager- och lättindustrifastigheter samt defensiv handel, genomförda under andra kvartalet
  • Fyra direktägda fastigheter förvärvade med underliggande fastighetsvärde om ca 210 mSEK
  • Intressebolaget Fastighetsstaden i Halmstad AB (40% ägande) har genomfört sitt hittills största förvärv, underliggande fastighetsvärde om ca 370 mSEK
  • Värdeutveckling tillkommande fastigheter +37,0 mSEK (+10,2%)
2022-06-22

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") har i dag, genom bolagsaffärer, förvärvat två fastigheter och en tomträtt inom lager- och lättindustri i Landskrona. Säljare är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 66 mkr.

2022-06-22

Fastighetstaden i Halmstad AB ("Fastighetsstaden"), intressebolag till Doxa Aktiebolag AB ("Doxa"), köper, genom bolagsaffär, fastigheterna Koljan 9, Slottet 4 och Sankt Nikolaus 19 i Halmstad av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB). Fastigheterna är renodlade samhällsfastigheter med varierande byggår och en total uthyrningsbar yta om cirka 17 000 kvm. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till cirka 370 mkr.

Kalender

2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter