Nyheter

Kära aktieägare!

Du har nu i din hand eller på din skärm det andra numret av Doxas Aktieägarbrev. I skrivande stund har de globala börserna precis haft kinesisk skrämselhicka och medialandskapet fylldes av en blandning av domedagsprofetior, investeringstips och recensioner över vilka som var de bästa kräftorna.

Doxa står givetvis inte opåverkade av detta, vi lever alla i en global ekonomisk symbios. Opåverkat är dock att vi fortsätter vårt frammarsch i USA. Vi har under sommaren kontaktats av amerikanska distributörer som tidigare har avböjt distribution men som nu kommit tillbaka och frågat om de får bli auktoriserad distributör åt oss. Parallellt med det börjar vi sätta fötterna djupare i den europeiska myllan och har anställt Andreas Danielsson som Director Business Development EMEAA, vilket på ren svenska betyder att han arbetar med att utveckla och expandera Doxas försäljning utanför den amerikanska kontinenten, med start i Europa. Andreas har en gedigen bakgrund från försäljning i allmänhet men försäljning via distributörer i synnerhet. I tillägg till det har han arbetat med såväl marknadsföring som utbildning av distributörer och han har de sista 10 åren arbetat med internationell försäljning inom dental. Andreas började på Doxa den 1 september och jag vill personligen hälsa Andreas välkommen och ser fram emot att expandera bolaget tillsammans.

Detta andra aktieägarbrev finns endast elektroniskt. Det släpps dels som ett nyhets-PM, samtidigt som det läggs ut på vår hemsida och distribueras till de aktieägare som vi har e-post adresser till. Även icke aktieägare kan registrera sig på vår hemsida för att få framtida brev.

Ovan ser du vår senast publicerade omsättningssiffra, Q2. Andra kvartalet är normalt den näst starkaste perioden, som därefter följs av en lugnare sommar- och semesterperiod - även tandläkare kan behöva vara lite lediga ibland. Vilken i sin tur följs av årets historiskt starkaste kvartal, Q4.

Med vänlig hälsning, Torbjörn Larsson

Vi fortsätter på den inslagna strategin att aktivt styra om Doxa till ett bolag med flera produkter, med många distributörer och som arbetar på många marknader. Det är fortfarande mycket arbete som återstår för att fullt ut implementera strategin men det pågår för fullt. Det tar dock tid att förhandla med organisationer som ofta är 100 eller 1000 gånger större än Doxa. Och alla ambitioner kanske inte kan uppfyllas.

För att hålla kostnaderna i schack och inte dra på oss onödiga kostnader och en onödigt stor kostym tar vi fram nya produkter via strategiska samarbeten, vilka pågår på flera fronter. Vissa initialt enklare samarbeten har dock komplicerats av vår framgång. Att Doxa växer och tar marknadsandelar gör att fler vill vara med och dela vår framgång via fördjupade samarbeten. Sådana tar dels tid att förhandla fram och sjösätta och dels kanske inte alltid är strategiskt önskvärda för Doxa varför det gäller att "skynda klokt".

Målsättningen är dock fortfarande att vi ska kunna lansera en ny produkt under Q4 och nästa produkt under Q2 2016.

Distributionen breddas successivt
USA/Kanada - Som jag skrev i det första brevet hade vi 5 distributörer i de två länderna., men var beredda att agera på förändringar. Vi har under sommaren kontaktats av amerikanska distributörer som tidigare har avböjt distribution men som nu kommit tillbaka och frågat om de får bli auktoriserade distributörer åt oss. varför vi i dagsläget förhandlar med ytterligare distributörer i USA.

Europa - Det har varit trögt att komma i mål på de Europeiska marknaderna. Vi bearbetar varje land separat och har fått gå den långa vägen med individuella produktutvärderingar med respektive distributörers egna KOLs och egna referenstandläkare. Försäljningen som en följd av nya distributörer i Europa bedöms först kunna märkas i någon större omfattning under 2016.

Lägesrapport från USA av Kelly Reinfelds, VP North America, Doxa Dental, Inc.
2015 has been a very good year thus far and we're looking forward to a strong 4th quarter, which has proven to be the highest selling quarter in each of our last four years in the US/Canadian market. The major change for Doxa Dental Inc this year has been the addition of a field of independent sales reps. Our large CE program from 2011 - 2014 has resulted in a much higher market awareness where adding this rep team this year made sense. They've been able to have a local impact that was unattainable before, and our dealer partners appreciate that.

We've gone from one dealer (Henry Schein-US), to eight different dealer contracts in the US and Canada as of Sep 2015, which has absolutely grown our sales by exposing more of the dentists in this market to Ceramir and its unique features and benefits. Our product superiority and uniqueness continues to be one of the most important aspects of Doxa's success and we're very grateful to and proud of the strong R&D team back home in Sweden as our customers appreciate this strength also.

We're continuing our strategy of targeted marketing activities, coordinated by the Doxa internal team, to create pull-through demand through our dealers. These Doxa-led marketing activities are creating loyalty as we expand our customer database and communicate regularly through various channels with our valued customers.

Doxa Dental, Inc. består av:
Amber Schiffert, Marketing Manager (San Diego)
Michele Lowe, Sales Manager (Charlotte)
Kelly Reinfelds, VP North America (Chicago)
Torbjörn Larsson, President (Uppsala)

Lite Smått & Gott
För den som vill få lite mer information om Ceramir, marknaden och konkurrenterna så finns det naturligtvis mycket att hämta på internet. Nytt är bland annat:

Strukturaffär - amerikanska Dentsply International, Inc. annonserade i mitten av september att de förvärvar Sirona Dental Systems, Inc. och bildar DENTSPLY SIRONA. De båda bolagen har tillsammans runt 3,8 miljarder US dollar i försäljning,15 000 anställda världen över och kommer ägas till 58% av Dentsply. Enligt New York Times har det kombinerade bolaget ett marknadsvärde på cirka 13,3 miljarder US dollar.

Det globala huvudkontoret ligger kvar vid Dentsplys nuvarande högkvarter i York, Pennsylvania, USA, och det internationella huvudkontoret kommer att ligga i Salzburg, Österrike. Affären ska nu granskas av europeiska och amerikanska konkurrensmyndigheter och beräknas vara slutförd under första kvartalet 2016. För att läsa mer: http://investor.dentsply.com/ phoenix.zhtml?c=76841&p=irolnewsArticle& ID=2088066&lang=en

Dental ohälsa kostar årligen $442 mdr globalt
En studie som publicerats av American Association for Dental Research (AADR) och International Association for Dental Research (IADR) påvisar att den globala kostnaden för dental ohälsa årligen uppgår till 442 miljarder US-dollar.

I detta ingår direkta behandlingskostnader med $298 mdr, indirekta kostnader som arbets-/ skolfrånvaro, nedgång i livskvalitet etc stod för $144 mdr. Studien är gjord av Heidelberg University, Tyskland och du kan läsa mer om den på: http://dental.einnews.com/article/287405285/7iurXPaaJv4yAkjQ

Analyst Group - har publicerat en uppdaterad analys av Doxa. För att läsa analysen följ denna länk: http://analystgroup.se/pdf-analyses/Doxa.Q2.pdf

I en artikel i amerikanska tidskriften Dental Products Report från den 1 september 2015 ger Dr. Sam Simos och Dr. John Comisi sin syn på bonding. Med bonding menas att ett material ska binda till ett annat och i den dentala världen kan det ske både direkt och indirekt. Vid direkt bonding handlar det t ex om att få ett fyllnadsmaterial att binda till en tand, medan det i det indirekta fallet handlar om fler steg - ofta att få en externt tillverkad krona att fästa på en tand eller ett implantat.

Här ett citat ur artikeln från Dr. Sam Simos: "Dentists tend to be good at the direct bonding, the big gap is with the adhesives and the indirect substrates."

Lite senare i artikeln uttrycker sig Dr. John Comisi: "We've been trying, in our current restorative process, to put a hydrophobic material into a hydrophilic tooth, the body has a reaction to what we're doing to it. Teeth aren't stone; they're a living, breathing structure, and for every action, there's a reaction."

"Bonding agents are great intermediates, but there is question about the long term," Dr Comisi said. "The literature is indicating an average life span of 5.7 years. That's a great concern."

"In 10 years, we'll look back on this and realize the necessity of this change and how moving from hybridization ultimately is a good thing, and how silly we were to think that resin bonding was our savior when in actuality it was the problem."

Branschen anser med andra ord att det finns utrymme för förbättring vid indirekt bonding och Ceramir Crown & Bridge ligger helt rätt i tiden. Här är några av dess positiva bioaktiva egenskaper:
· resinfritt
· vävnadsvänligt
· hydrofilt (tål alltså vatten och saliv)
· användarvänligt och tidsbesparande (kräver inga extra material eller behandlingssteg)
· binder till såväl dentin och emalj som metaller och keramer
· försluter de microspalter som bildas vid cementering!

Klicka in och läs hela artikeln här http://www.dentalproductsreport.com/dental/article/bonding-101-everything-you-need-know-have-satisfied-patients?page=0,0

Pressmeddelandet i sin helhet bifogas.

Avsändare och kontaktuppgifter:
Doxa AB (publ)
Axel Johansson gata 4-5
754 50 Uppsala
telefon: 018-478 20 00
hemsida: www.doxa.se
e-post:info@doxa.se

Filer för nedladdning
2015-10-29

TREDJE KVARTALET (KONCERNEN)
· Omsättningen ökade med 57 % till 3,3 MSEK (2,1)
· Periodens resultat blev -4,0 MSEK (-3,3)

ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN)
· Omsättningen ökade med 79 % till 10,9 MSEK (6,1)
· Periodens resultat blev -11,7 MSEK (-15,3)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
· Distributionsavtal har tecknats med Goetze Dental Supply, USA
· Positivt utfall i produktutvärderingar av Ceramir Crown & Bridge gjorda hos KOL i Spanien, Italien, Estland och Lettland
· Andreas Danielsson har den 1 september anställts som Director Business Development EMEAA, med initialt fokus att utveckla den europeiska distributionen

2015-10-06

Doxa har genomfört en riktad emission av tre miljoner aktier till kursen 2,0 kronor per aktie, vilket tillför bolaget 6 mkr. Externa kostnader för emissionen uppgår till ca 2 %. Vidare har bolaget tecknat avtal om en kreditram om totalt 10 MSEK, varav 5 MSEK är tillgängliga under hösten 2015.

2015-09-30

Du har nu i din hand eller på din skärm det andra numret av Doxas Aktieägarbrev. I skrivande stund har de globala börserna precis haft kinesisk skrämselhicka och medialandskapet fylldes av en blandning av domedagsprofetior, investeringstips och recensioner över vilka som var de bästa kräftorna.

2015-07-29

Andra kvartalet 2015 i sammandrag (koncernen)
- Omsättningen ökade med 105% till 4,3 (2,1) MSEK
- Periodens resultat blev -3,7 (-5,9) MSEK.

Första halvåret 2015 i sammandrag (koncernen)
- Omsättningen ökade med 90% till 7,6 (4,0) MSEK
- Periodens resultat blev -7,7 (-12,0) MSEK

2015-05-13

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org. nr 556301-7481, kallas till årsstämma torsdagen den 11 juni 2015 kl 17:30 i World Trade Center, Klarabergsgatan 70, 111 64 Stockholm.

2015-05-08

Doxa har tecknat ett exklusivt avtal med heico Dent GmbH för den Schweiziska marknaden. heico Dent grundades för snart 30 år sedan och har ett bra kontaktnät till såväl schweiziska universitet som opinionsledare.

1
2
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter