Nyheter

Första handelsdag för Doxas aktie på First North blir den 7 april

Doxa avslutade nyligen en unit-emission som övertecknades med ca 11%. Registreringen hos Euroclear har nu påbörjas. I samband med detta har första handelsdag tillsammans med NASDAQ OMX First North bestämts till den 7 april.

Den nya ägarbilden omfattar ca 1 600 aktieägare, varav de tio största anges nedan.

Doxa AB, största ägarna per den 18 mars 2014
Preliminär uppställning, kan komma att förändras efter att slutlig fördelning hos Euroclear.

Röster
Sune Gellberg med bolag 6,9%
Scandinavian Cap AB 5,2%
Bröderna Gausdal 5,2%
Maxus AB 3,9%
Stockholm Asset Management AB 2,9%
Ulf och Bo Eklöf Invest AB 2,8%
Aduno AB 2,3%
Leif Hermansson med familj o bolag 2,3%
Marianne Rapp med familj 2,3%
Magnus Uppsäll 2,2%
Övriga ägare 64,0%

Totalt: 100,0%

2014-03-19

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Larsson, VD,
tel: 073 354 0200.

Filer för nedladdning
2014-04-02

Jag är både stolt och glad över att kunna meddela att Doxa AB (publ) efter en framgångsrik emission där bolagets tillfördes nästan 23 MSEK före emissionskostnader kommer att listas på NASDAQ OMX First North med första handelsdag den 7 april 2014. Genom noteringen synliggörs Doxa i större utsträckning bland investerare och bland koncernens kunder och partners.

2014-03-19

Doxa avslutade nyligen en unit-emission som övertecknades med ca 11%. Registreringen hos Euroclear har nu påbörjas. I samband med detta har första handelsdag tillsammans med NASDAQ OMX First North bestämts till den 7 april.

2014-03-03

Vid styrelsebeslut i Doxa AB (publ) den 24 januari 2014 beslutades om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna, samt vid eventuell överteckning, övertilldelningsutrymme genom en separat riktad emission utan företräde. 

2014-02-18

oktober - december 2013

· Nettoomsättningen för koncernen ökade med 550 procent till 1,5 MSEK (0,2 MSEK). Försäljningen i september 2012 var dock osedvanligt hög varför jämförelsen inte blir helt rättvisande. Jämförs i stället tertial 3 respektive år är ökningen 169 procent.
· Resultatet efter skatt blev -5,0 MSEK (-5,2 MSEK).
· Fortsatt stark tillväxt av försäljningen i USA, vår distributör Henry Schein noterade att man under Q4 bröt miljondollarvallen för Ceramir® Crown & Bridge på årsbasis på den amerikanska marknaden.

2014-01-24

Doxa AB (publ) är ett svenskt företag baserat i Uppsala som utvecklar och kommersialiserar odontologiska applikationer utifrån den patenterade och unika teknologiplattformen Ceramir. Doxa har skapat en första produkt, Ceramir Crown & Bridge, ett dentalcement för kronor och bryggor. Försäljningen av denna första produkt befinner sig i en stadigt stigande trend i USA, vilket är Bolagets hemmamarknad.

1
2
3
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter