Nyheter

Doxa listas på NASDAQ OMX First North den 7 april efter fulltecknad nyemission

Jag är både stolt och glad över att kunna meddela att Doxa AB (publ) efter en framgångsrik emission där bolagets tillfördes nästan 23 MSEK före emissionskostnader kommer att listas på NASDAQ OMX First North med första handelsdag den 7 april 2014. Genom noteringen synliggörs Doxa i större utsträckning bland investerare och bland koncernens kunder och partners.

I samband med detta har Doxa tecknat avtal med Remium Nordic AB, Nordens marknadsledande likviditetsgarant. Syftet med likviditetsgarantin är att säkerställa att den s.k. spreaden, dvs. skillnaden mellan köp- och säljkurs minskar samt att likviditeten i Doxas aktier ökar. Intresset för bolagets aktier skall förhoppningsvis öka då transaktionskostnaden och risken i handeln med aktien minskar till gagn för både nuvarande och tillkommande aktieägare.

Vi vill också informera att Henry Schein, vår distributör i USA, tilldelat oss ett A-team av 60 säljare som från årets början fått specialutbildning på Doxas produkt, Ceramir® Crown & Bridge, vilket skall öka försäljningsinsatserna på den nordamerikanska marknaden.

2014-04-02

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Larsson, VD, tel: 073-354 02 00, eller e-post: torbjorn.larsson@doxa.se

Läs mer på webben: www.doxa.se
Produkten Ceramir: www.ceramir.se
För information om Remium likviditetsgaranti, kontakta:
Petra Sas, Head of Corporate Services, Remium Nordic AB, tel: 070-979 19 51, petra.sas@remium.com

Kort om Doxa
Doxa är ett uppsalabaserat dentalföretag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Ceramir® Crown & Bridge säljs i Skandinavien av Unident AB och i övriga världen säljs det exklusivt av amerikanska Henry Schein, världens största dentaldistributör. Doxa är listat på Nasdaq OMX First North med G&W Fondkommisson som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2014-04-02

Jag är både stolt och glad över att kunna meddela att Doxa AB (publ) efter en framgångsrik emission där bolagets tillfördes nästan 23 MSEK före emissionskostnader kommer att listas på NASDAQ OMX First North med första handelsdag den 7 april 2014. Genom noteringen synliggörs Doxa i större utsträckning bland investerare och bland koncernens kunder och partners.

2014-03-19

Doxa avslutade nyligen en unit-emission som övertecknades med ca 11%. Registreringen hos Euroclear har nu påbörjas. I samband med detta har första handelsdag tillsammans med NASDAQ OMX First North bestämts till den 7 april.

2014-03-03

Vid styrelsebeslut i Doxa AB (publ) den 24 januari 2014 beslutades om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna, samt vid eventuell överteckning, övertilldelningsutrymme genom en separat riktad emission utan företräde. 

2014-02-18

oktober - december 2013

· Nettoomsättningen för koncernen ökade med 550 procent till 1,5 MSEK (0,2 MSEK). Försäljningen i september 2012 var dock osedvanligt hög varför jämförelsen inte blir helt rättvisande. Jämförs i stället tertial 3 respektive år är ökningen 169 procent.
· Resultatet efter skatt blev -5,0 MSEK (-5,2 MSEK).
· Fortsatt stark tillväxt av försäljningen i USA, vår distributör Henry Schein noterade att man under Q4 bröt miljondollarvallen för Ceramir® Crown & Bridge på årsbasis på den amerikanska marknaden.

2014-01-24

Doxa AB (publ) är ett svenskt företag baserat i Uppsala som utvecklar och kommersialiserar odontologiska applikationer utifrån den patenterade och unika teknologiplattformen Ceramir. Doxa har skapat en första produkt, Ceramir Crown & Bridge, ett dentalcement för kronor och bryggor. Försäljningen av denna första produkt befinner sig i en stadigt stigande trend i USA, vilket är Bolagets hemmamarknad.

1
2
3
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter