Nyheter

Delårsredogörelse Q3 juli-september, 2016

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Omsättningen ökade till 4,0 MSEK (3,3)
 • Resultat efter finansnetto blev -2,9 MSEK (-4,0)
 • Kassaflödet förbättrades till -0,1 MSEK (-4,7)
 • Distributionsavtal har tecknats med Darby Dental och DHPI i USA, Hofmeester i Holland, Revello i Italien samt Galla Dental i Malaysia

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Distributionsavtal har tecknats med Curaden i Schweiz

VD-ORD
En tillbakablick efter det tredje kvartalet visar att lanseringen av det nya kapselsystemet varit framgångsrik. Under det tredje kvartalet ökade vår försäljning av såväl antal introduktions-kit (72%) som antal refill-förpackningar (25%), jämfört med samma period förra året.

Som vi tidigare skrivit om gör det nya kapselsystemet att vår försäljning av just introduktions-kit sett över tid kommer att vara minskande. De flesta tandläkare som arbetar med andra kapselsystem har redan en applikator som passar, de kan därför börja köpa refiller direkt om de så önskar. Detta är en lösning på något som tidigare setts som ett hinder för att attrahera nya användare.

För de kunder som ändå vill starta med ett intro-kit har reduktionen till endast ett verktyg resulterat i ett lägre och mer attraktivt pris. I kombination med förändrade inköpskanaler har detta även gett en marginal-förbättring på samtliga produkter.

Efter första halvårets lyckade lansering av det nya kapselsystemet fokuserar vi nu på att slutföra och lansera den handblandade versionen av vårt unika dentalcement. Den nya versionen får namnet Ceramir® Crown & Bridge QuikMix.

Att utveckla ett handblandat cement kan tyckas vara ett steg tillbaka i utvecklingen, jämfört med ett modernt kapselsystem - och det kan det mycket väl vara, i teorin. I praktiken finns det dock fortfarande en mycket stor marknad för handblandade cement.

Det handblandade QuikMix kommer att ge oss tillgång till marknader och användargrupper som hittills varit "utom räckhåll".

Som exempel kan nämnas att ca 15 % av den amerikanska cementmarknaden utgörs av handblandade cement. Andra marknader där det är viktigt att ha ett handblandat cement är flertalet asiatiska marknader med Japan, Korea Taiwan och Kina i spetsen, samt Mellanöstern och Latinamerika.

Det finns också ett antal generella argument för varför en tandläkare kan vilja blanda sitt eget cement:

 • möjligheten att själv bestämma hur stor mängd som ska blandas
 • möjligheten att själv kunna förändra materialets viskositet och egenskaper
 • det är billigare per enhet

Trots att de båda cementen används för samma ändamål och har identiska egenskaper ser vi risken för att det handblandade ska "kannibalisera" på kapsel-systemet som minimal. En tandläkare som redan valt och uppskattar att använda ett kapselbaserat cement-system kommer inte att gå tillbaka till att blanda för hand.

Doxas marknadsexpansion fortsätter att öka och i skrivande stund säljs Ceramir på tre kontinenter, i fyra världsdelar, fjorton länder och via 21 olika distributörer. Den nya kapseln, QuikCap, är ännu inte godkänd i Kanada och våra kunder i Kanada får leva med den gamla kapseln ett tag till.

Arbetet med att tillsammans med tillverkare av dentalkronor ta fram en affärsmodell med s k bundling fortsätter. Bundling är en ny affärsmodell och ger Doxa ytterligare en distributionskanal. Den bygger på att kron-tillverkarna/ laboratorierna levererar både krona och cement till tandläkarna.

Förutom de distributörsavtal som nyligen tecknades med USA, Holland, Italien och Malaysia, har vi fler avtal på gång. I dagsläget för vi samtal med potentiella distributörer i bland annat Tyskland, UK, Förenade Arabemiraten, Grekland och Singapore.

Vi har nu gått in i sista kvartalet och Doxas normalt starkaste period. Bokslutskommunikén för 2016 presenteras den 16 februari.

Torbjörn Larsson, VD

Kommande informationstillfällen för räkenskapsåret 2016:

Bokslutskommuniké Q4 - 16 februari (2017)

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 27 oktober 2016

Magnus Wahlbäck
Styrelseordförande

Ingrid Atteryd Heiman
Styrelseledamot

Greg Dingizian  
Styrelseledamot

Erik Gabrielson
Styrelseledamot

Alexander Tasevski
Styrelseledamot

Torbjörn Larsson  
Verkställande direktör

För ytterligare information:
VD Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@doxa.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksforordning. Informationen lämnades, genom VD's försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2016 kl. 08.30 CET.

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med sate i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med sate i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med sate i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2016-12-22

Året är inne på sina sista veckor och det är vinterdäck på som gäller, oavsett var man bor. 2016 har varit ett händelserikt år med lansering av det nya och enklare kapselsystemet QuikCap och den handblandade versionen QuikMix. Vi har adderat ytterligare tolv nya distributörer, gått in i åtta nya länder och erhållit två utmärkelser - och allt vad det för med sig bakom kulisserna.

2016-11-29
Regulatorisk

Impladend och Doxa har signerat avtal om distribution i Grekland. Avtalet avser Doxas unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge.

2016-11-24
Regulatorisk

Doxa premiärvisar Ceramir® Crown & Bridge QuikMix på dentalmässan i New York. Ceramir® Crown & Bridge QuikMix är en handblandad version av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2016-11-23
Regulatorisk

The Dental Directory och Doxa har signerat avtal om distribution i UK. Avtalet avser Doxas unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge.

2016-10-27
Regulatorisk

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Omsättningen ökade till 4,0 MSEK (3,3)
 • Resultat efter finansnetto blev -2,9 MSEK (-4,0)
 • Kassaflödet förbättrades till -0,1 MSEK (-4,7)
 • Distributionsavtal har tecknats med Darby Dental och DHPI i USA, Hofmeester i Holland, Revello i Italien samt Galla Dental i Malaysia

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

 • Distributionsavtal har tecknats med Curaden i Schweiz
2016-10-24
Regulatorisk

Curaden AG och Doxa har signerat avtal om distribution i Schweiz och Liechtenstein. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge.

2016-09-29
Regulatorisk

Dental Health Products, Inc och Doxa har signerat avtal om distribution i USA. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge.

2016-09-23
Regulatorisk

Doxa har tecknat distributionsavtal med Galla Dental för Malaysia. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2016-07-28
Regulatorisk

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
· Omsättningen ökade till 5,1 MSEK (4,3)
· Resultat efter finansnetto blev -3,4 MSEK (-3,7)
· Kassaflödet förbättrades till -3,0 MSEK (-4,6)
· Det nya kapselsystemet QuikCap® har CE-godkänts för försäljning i Europa
· Distributionsavtal har tecknats med Safco Dental för USA, Digident i Grekland samt ASM i Sydafrika
· Doxa har erhållit utmärkelsen "Best in Class" för fjärde året i rad

2016-07-26
Regulatorisk

Doxa och Revello S.p.a. har tecknat avtal om distribution av Ceramir® Crown & Bridge för den italienska marknaden. Revello är en av de större italienska dentaldepåerna och har mer än 70 år i branschen. Med sin stora och väl placerade säljkår och med en bred och inarbetad kundkrets har Revello bra täckning på den italienska marknaden.

1
2
3
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter