Nyheter

Delårsredogörelse Q2 april-juni, 2016

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
· Omsättningen ökade till 5,1 MSEK (4,3)
· Resultat efter finansnetto blev -3,4 MSEK (-3,7)
· Kassaflödet förbättrades till -3,0 MSEK (-4,6)
· Det nya kapselsystemet QuikCap® har CE-godkänts för försäljning i Europa
· Distributionsavtal har tecknats med Safco Dental för USA, Digident i Grekland samt ASM i Sydafrika
· Doxa har erhållit utmärkelsen "Best in Class" för fjärde året i rad

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT
· Distributionsavtal har tecknats med Darby Dental i USA, Revello i Italien samt Hofmeester i Holland
· Doxa har tecknat lån om 8 MSEK hos Erik Penser Bank AB, varav 5 MSEK används för att lösa ett tidigare lån hos Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget
· Tidigare meddelad besparingspotential om ca 4,7 MSEK på årsbasis från och med Q3 löper enligt plan

VD-ORD
Fokus i år har varit på att färdigställa och lansera ett nytt kapselsystem som inte behöver speciella verktyg. Vi kan med glädje konstatera när vi nu summerar första halvan av 2016 att den nya kapseln tagits emot väl på marknaden.

Andra kvartalet har inneburit en successiv övergång mellan den gamla och den nya kapseln. Alla våra distributörer har inte hunnit - eller som i Kanadas fall, kunnat - byta till den nya kapseln. Det har inneburit att vi under en övergångsperiod är tvungna att erbjuda båda systemen till våra kunder.

Det nya kapselsystemet är enklare och attraktivare. Vi ser att det är lättare att attrahera nya användare, men även att befintliga användare snabbt tar till sig den nya kapseln.

Det andra kvartalet uppvisade en ökning av såväl antal introduktions-kit som antal refill-förpackningar, jämfört med samma period förra året. Priset på introduktions-kit har kunnat reduceras tack vare den nya kapseln, varför ökningen endast haft en mindre effekt på omsättningen.

Nedan visas den procentuella fördelningen i antal mellan vår försäljning av den gamla kapseln och den nya QuikCap under andra kvartalet i år. Här syns tydligt att QuikCap vinner mark. (Se diagram i den bifogade delårsredogörelsen).

Doxas marknadsexpansion fortsätter att öka och Doxa har under det första halvåret etablerat sig på både nya marknader och hos nya distributörer på befintliga marknader. I skrivande stund säljs Ceramir nu i 13 olika länder och via 20 olika distributörer.

Kapseln är hittills godkänd i USA och EU och vi inväntar fortfarande myndighetsgodkännande för Kanada samt produktregistreringar i flera andra länder.

Den nya kapseln har potential att säljas tillsammans med tandkronor i samverkan med dentallaboratorier. Vi för intensiva samtal med potentiella dentallaboratorier och hoppas att inom kort kunna offentliggöra dessa samarbeten. Ett sådant samarbete skulle kunna innebära att dentallaboratoriets produkt består av både Ceramir cementet och en tandkrona (s.k. "bundling").

Det besparingsprogram som vi tidigare kommunicerat och som beräknas ha en besparingspotential på ca 4,7 MSEK på årsbasis från och med det tredje kvartalet 2016, löper enligt plan.

Förutom de distributörsavtal som nyligen tecknades med USA, Holland, Sydafrika och Italien, har vi fler avtal på gång. I dagsläget för vi samtal med potentiella distributörer i bland annat Tyskland, Turkiet, UK samt Singapore och Malaysia.

Med ett nytt kapselsystem och allt annat som är på gång ser jag med tillförsikt fram mot ett spännande andra halvår för 2016. 

Torbjörn Larsson, VD

Kommande informationstillfällen för räkenskapsåret 2016:
Delårsredogörelse Q3, 27 oktober
Bokslutskommuniké Q4, 16 februari (2017)

Delårsredogörelsen i sin helhet bifogas.

Uppsala den 28 juli 2016

Magnus Wahlbäck
Styrelseordförande

Ingrid Atteryd Heiman
Styrelseledamot

Greg Dingizian  
Styrelseledamot

Erik Gabrielson
Styrelseledamot

Alexander Tasevski
Styrelseledamot

Torbjörn Larsson  
Verkställande direktör

För ytterligare information:
VD Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@doxa.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksforordning. Informationen lämnades, genom VD's försorg, för offentliggörande den 28 juli 2016 kl. 08.30 CET.

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2016-12-22

Året är inne på sina sista veckor och det är vinterdäck på som gäller, oavsett var man bor. 2016 har varit ett händelserikt år med lansering av det nya och enklare kapselsystemet QuikCap och den handblandade versionen QuikMix. Vi har adderat ytterligare tolv nya distributörer, gått in i åtta nya länder och erhållit två utmärkelser - och allt vad det för med sig bakom kulisserna.

2016-11-29
Regulatorisk

Impladend och Doxa har signerat avtal om distribution i Grekland. Avtalet avser Doxas unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge.

2016-11-24
Regulatorisk

Doxa premiärvisar Ceramir® Crown & Bridge QuikMix på dentalmässan i New York. Ceramir® Crown & Bridge QuikMix är en handblandad version av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2016-11-23
Regulatorisk

The Dental Directory och Doxa har signerat avtal om distribution i UK. Avtalet avser Doxas unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge.

2016-10-27
Regulatorisk

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Omsättningen ökade till 4,0 MSEK (3,3)
  • Resultat efter finansnetto blev -2,9 MSEK (-4,0)
  • Kassaflödet förbättrades till -0,1 MSEK (-4,7)
  • Distributionsavtal har tecknats med Darby Dental och DHPI i USA, Hofmeester i Holland, Revello i Italien samt Galla Dental i Malaysia

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT

  • Distributionsavtal har tecknats med Curaden i Schweiz
2016-10-24
Regulatorisk

Curaden AG och Doxa har signerat avtal om distribution i Schweiz och Liechtenstein. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge.

2016-09-29
Regulatorisk

Dental Health Products, Inc och Doxa har signerat avtal om distribution i USA. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge.

2016-09-23
Regulatorisk

Doxa har tecknat distributionsavtal med Galla Dental för Malaysia. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2016-07-28
Regulatorisk

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
· Omsättningen ökade till 5,1 MSEK (4,3)
· Resultat efter finansnetto blev -3,4 MSEK (-3,7)
· Kassaflödet förbättrades till -3,0 MSEK (-4,6)
· Det nya kapselsystemet QuikCap® har CE-godkänts för försäljning i Europa
· Distributionsavtal har tecknats med Safco Dental för USA, Digident i Grekland samt ASM i Sydafrika
· Doxa har erhållit utmärkelsen "Best in Class" för fjärde året i rad

2016-07-26
Regulatorisk

Doxa och Revello S.p.a. har tecknat avtal om distribution av Ceramir® Crown & Bridge för den italienska marknaden. Revello är en av de större italienska dentaldepåerna och har mer än 70 år i branschen. Med sin stora och väl placerade säljkår och med en bred och inarbetad kundkrets har Revello bra täckning på den italienska marknaden.

1
2
3
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter