Nyheter

Delårsrapport Q2 1 april - 30 juni 2015

Andra kvartalet 2015 i sammandrag (koncernen)
- Omsättningen ökade med 105% till 4,3 (2,1) MSEK
- Periodens resultat blev -3,7 (-5,9) MSEK.

Första halvåret 2015 i sammandrag (koncernen)
- Omsättningen ökade med 90% till 7,6 (4,0) MSEK
- Periodens resultat blev -7,7 (-12,0) MSEK

VD-ord
Även om årets svenska vår och sommar i skrivande stund hittills inte varit speciellt upplyftande så kan jag glädjande konstatera att vi gjort ett starkt andra kvartal. Vi har under Q2 fördubblat vår försäljning gentemot samma period ifjol, 4,3 MSEK (2,1 MSEK). Under samma period har resultatet förbättrats med 2,2 MSEK, -3,7 (-5,9) MSEK.

Satsningarna på breddad distribution fortsätter ge effekt. Vi gör bra ifrån oss även hos de nya distributörerna. Noterbart är att Ceramir Crown & Bridge hos Patterson i början av juli rankas som 4:e bäst säljande cement inom sin cementklass. Som jämförelse låg vi på 13:e plats i mars och 9:e i april.

Vi ser även effekter från satsningen av att använda oberoende säljare i USA. Vi följer dem och deras olika territorier mycket noga och finjusterar löpande olika insatser för att nå så bra effekt som möjligt.

Vi följer vår försäljningsutveckling på två sätt: (1) dels egen fakturering till distributörerna och (2) dels distributörernas försäljning till tandläkare. Grafen nedan visar Doxas försäljning i MSEK per kvartal till våra distributörer. 

Parallellt med den amerikanska marknaden arbetar vi med att etablera distributionen på den europeiska marknaden. Enligt en färsk rapport från Mordor Intelligence, Dental Crowns and Bridges Market 2014-2020, står för 43% av marknadsvärdet för den globala marknaden för Kronor och Broar. Se graf nedan.

Europa är inte en homogen marknad på samma sätt som USA, vilket gör den mer svårbearbetad. Den har dock stor potential och de fem största marknaderna står för nästan 90% av värdet (se stapeldiagram på nästa sida, i MUSD) och är en given prioritering i Doxas europasatsning.

Den globala marknaden för Kronor & Bryggor växer enligt samma rapport med 7,40% CAGR under perioden 2014-2020 och når 2020 ett värde av 4 911 Mdr USD.

Rapporten visar även hur de tre stora krontyperna kommer att utvecklas. Den globala trenden följer samma utveckling som USA haft de senaste åren, nämligen att helkeramiska kronor ökar och att porslinsbundna kronor (PFM) minskar. Helmetalliska kronor för en tynande tillvaro på en redan låg nivå.

Europeiska distributionsavtal är en fortsatt prioritet. Målet är att ha avtal klara på de viktigare marknaderna vid utgången av Q3. Vi bedömer att försäljningen tar riktig fart först under 2016, med hänsyn till en rimlig inkörningsperiod.

Att marknaden för helkeramiska kronor växer plus det faktum att Ceramir Crown & Bridge ger utomordentliga behandlingsresultat för dessa, kombinerat med det senaste priset för Best In Class ger mycket goda förutsättningar för Doxas fortsatta expansion. Priset betyder inte ökad försäljning per automatik men det betyder att vi fortfarande leder utvecklingen och är det bästa cementet i den nya bioaktiva klassen.

För att citera grundaren av priset, Dr. Lou Shuman "To be honored as 'Best of Class' is a sign that a product has revolutionized, simplified or advanced its category in a distinctive way".

Torbjörn Larsson, VD

Händelser efter periodens slut
Andreas Danielsson har anställts som Director Business Development med ansvar för utveckling av marknaderna utanför Amerika. Andreas har under de senaste 10 åren varit internationellt verksam inom dental och har lång erfarenhet av försäljning, distribution och marknadskommunikation. Andreas börjar den 1 september.

Kommande informationstillfällen för 2015:
Kvartalsredogörelse kvartal 3 - 29 oktober
Bokslutskommuniké 2015 - 10 februari (2016)

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 29 juli 2015

Magnus Wahlbäck
Styrelseordförande

Alexander Tasevski
Styrelseledamot

Ingrid Atteryd Heiman  
Styrelseledamot  

Leif Hermansson
Styrelseledamot

Ulf Sewerin
Styrelseledamot

Torbjörn Larsson
Verkställande direktör

För ytterligare information:
VD Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@doxa.se
CFO Merja Nordfors, merja.nordfors@doxa.se 

Kort om Doxa
Doxa är ett uppsalabaserat dentalföretag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Doxa är listat på Nasdaq Stockholm First North med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2015-10-29

TREDJE KVARTALET (KONCERNEN)
· Omsättningen ökade med 57 % till 3,3 MSEK (2,1)
· Periodens resultat blev -4,0 MSEK (-3,3)

ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN)
· Omsättningen ökade med 79 % till 10,9 MSEK (6,1)
· Periodens resultat blev -11,7 MSEK (-15,3)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
· Distributionsavtal har tecknats med Goetze Dental Supply, USA
· Positivt utfall i produktutvärderingar av Ceramir Crown & Bridge gjorda hos KOL i Spanien, Italien, Estland och Lettland
· Andreas Danielsson har den 1 september anställts som Director Business Development EMEAA, med initialt fokus att utveckla den europeiska distributionen

2015-10-06

Doxa har genomfört en riktad emission av tre miljoner aktier till kursen 2,0 kronor per aktie, vilket tillför bolaget 6 mkr. Externa kostnader för emissionen uppgår till ca 2 %. Vidare har bolaget tecknat avtal om en kreditram om totalt 10 MSEK, varav 5 MSEK är tillgängliga under hösten 2015.

2015-09-30

Du har nu i din hand eller på din skärm det andra numret av Doxas Aktieägarbrev. I skrivande stund har de globala börserna precis haft kinesisk skrämselhicka och medialandskapet fylldes av en blandning av domedagsprofetior, investeringstips och recensioner över vilka som var de bästa kräftorna.

2015-07-29

Andra kvartalet 2015 i sammandrag (koncernen)
- Omsättningen ökade med 105% till 4,3 (2,1) MSEK
- Periodens resultat blev -3,7 (-5,9) MSEK.

Första halvåret 2015 i sammandrag (koncernen)
- Omsättningen ökade med 90% till 7,6 (4,0) MSEK
- Periodens resultat blev -7,7 (-12,0) MSEK

2015-05-13

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org. nr 556301-7481, kallas till årsstämma torsdagen den 11 juni 2015 kl 17:30 i World Trade Center, Klarabergsgatan 70, 111 64 Stockholm.

2015-05-08

Doxa har tecknat ett exklusivt avtal med heico Dent GmbH för den Schweiziska marknaden. heico Dent grundades för snart 30 år sedan och har ett bra kontaktnät till såväl schweiziska universitet som opinionsledare.

1
2
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter