Nyheter

2017-02-16
Regulatorisk

FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN) 

  • Kraftig resultatförbättring, periodens resultat efter finansnetto blev -1,0 MSEK (-4,1)
  • Omsättningen ökade till 5,3 MSEK (4,5)

ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN)

  • Omsättningen ökade med 16 % till 17,9 MSEK (15,4)
  • Årets resultat efter finansnetto, -10,6 MSEK (-15,9)
2017-02-14
Regulatorisk

Doxa utökar sin närvaro på den nordiska marknaden och har tecknat distributionsavtal med Unident för Danmark och Finland. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2017-02-02
Regulatorisk

Doxa har tecknat ett andra distributionsavtal med Galla Dental, denna gång för försäljning i Singapore via systerföretaget SA Dental Supply. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

1
2
3
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter