Nyheter

2015-04-29

Första kvartalet 2015 i sammandrag (koncernen)
- Omsättningen ökade med 74% till 3,3 (1,9) MSEK
- Periodens resultat blev -3,9 (-6,5) MSEK.
- Fortsatt breddad distribution i USA

2015-04-24

Doxa har tecknat avtal med Bisco Dental Products (Canada) Inc. Bolaget grundades 1991 och snabbt har klättrat till att bli Kanadas fjärde största dentaldistributör. Bisco Canada arbetar enbart med förbrukningsvaror och har fokus på innovativa och kliniskt beprövade produkter med högt användarvärde. De distribuerar såväl egna som andra tillverkares produkter.

2015-03-20

Doxas årsredovisning för 2014 finns nu publicerad för nedladdning på vår web, www.doxa.se. Årsredovisningen kommer föreläggas på årsstämma för fastställelse.

2015-02-10

Starkt årsavslut. Dubblad försäljning i Q4.

Fjärde kvartalet 2014 i sammandrag (koncernen)
· Nettoomsättningen ökade med 100% till 3,0 (1,5) MSEK
· Refillförsäljning steg med 105% till 3.133 (1.528) förpackningar
· Rörelseresultat -2,8 (-5,0) MSEK. Rättelse av fel från tidigare perioder under året har påverkat fjärde kvartalets resultat positivt med 0,5 MSEK
· Breddad distribution i USA
· Nya strategin implementeras successivt

2014 i sammandrag (koncernen)
· Nettoomsättningen ökade med 43% till 9,0 (6,3) MSEK
· Refillförsäljning steg med 98% till 11.939 (6.034) förpackningar
· Rörelseresultat -18,1 (-19,5) MSEK

2015-01-29

Doxa har tecknat avtal med Benco Dental Supply, som är USA's tredje största dentaldistributör.

2015-01-27

Efter företrädesemissionen i november 2014 har alla aktier registrerats och man kan nu se resultatet.

2015-01-23

Styrelsen i Doxa antog vid styrelsemötet den 22 januari en plan för expansion utanför Nordamerika. Implementationen påbörjas omgående.

2015-01-08

Doxa har för tredje året i rad erhållit amerikanska The Dental Advisor's utmärkelse "The Dental Advisor Top Product Awards - Top Cement Innovative" för dentalcementet Ceramir® Crown & Bridge. Produkterna som nomineras och slutligen väljs av juryn ska klara följande nålsöga: "...products that are The Dental Advisor's - Top Product Awards 2015!

1
2
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter