Nyheter

2014-09-19

Doxa's unika och bioaktiva dentalcement har nu även brutit akademisk mark. Tandläkarna, och tillika lärarna, Drs Sadowsky, Hakim, Geissberger och Kachalia, har beslutat att Ceramir® Crown & Bridge ska användas som förstahandsval vid cementering av kronor på implantat vid universitetskliniken på UOP (University of the Pacific). I och med detta kommer Ceramir nu att användas i den akademiska utbildningen av våra tandläkarstudenter.

2014-09-04

Doxa har för andra året i rad (!) tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen "Best of Class" av amerikanska The Pride Institute. Doxa har av en tung och ansedd jury nominerats och röstats  fram inom gruppen Technology Award för det unika dentalcementet Ceramir® Crown & Bridge.

2014-08-29

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org.nr 556301-7481 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 26 september 2014 kl. 17.00 i Kristallen, Entré A, Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala.

2014-08-27

Doxa har tecknat avtal med Patterson Dental Supply, som efter Henry Schein Dental är den största dentaldistributören i USA och Kanada. Patterson Dental och Henry Schein har tillsammans ca 75% av den amerikanska marknaden.

2014-08-19

Andra kvartalet visar försäljningsmässigt samma trend som början på året, med en försäljning ca 25% över samma period (H1) förra året. Arbetet med att strukturera om affärsmodellen med breddad distribution har fortsatt samtidigt som vi skurit kostnader. Effekterna av detta börjar synas under Q3 men framför allt under Q4.

Doxa är i långt framskridna förhandlingar med ledande industriella aktörer i syfte att kraftigt bredda distributionen och utnyttjanden av Doxas teknologi och produkter.

Andra kvartalet 2014 i sammandrag (koncernen)
- Omsättning 2,1 (1,7) MSEK
- Refillförsäljning 2.892 (1.334) förpackningar
- Rörelseresultat -5,9 (-5,2) MSEK

Första halvåret 2014 i sammandrag (koncernen)
- Omsättning 4,0 (3,2) MSEK
- Refillförsäljning 5.987 (2.687) förpackningar
- Rörelseresultat -12,0 (-10,5) MSEK

2014-06-26

Doxa har tecknat avtal med amerikanska Management Alliance, som arbetar med en dedikerad säljkår, specialiserad inom dentalområdet. Avtalet kommer att tillföra Doxa ett 20-tal professionella säljare med stark geografisk anknytning och stärker Doxas lokala närvaro hos både tandläkare och distributörer.

2014-06-18

På bolagets årsstämma i Uppsala den 17 juni fattades följande beslut:

2014-05-21

VD har ordet

2013 har varit ett framgångsrikt år för Doxa-koncernen. Ett omtag i marknadsföringen har gett dentalcementet Ceramir® Crown & Bridge ordentlig fart på primärmarknaden USA och Doxa har mer än fördubblat försäljningen jämfört med 2012.

Vi gick ur 2012 med 1160 kunder och en omsättning på 2,8 MSEK. Under 2013 har vi nått 6,3 MSEK i omsättning och införskaffat drygt 2000 nya kunder, det vill säga ackumulerat ca 3200 tandläkare registrerade i vår kundbas! 

2014-05-20

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org. nr 5563017481, kallas till årsstämma tisdagen den 17 juni 2014 kl 17:00 i Kristallen, Axel Johanssons gata 46, 754 50 Uppsala.

2014-05-13

Första kvartalet 2014 i sammandrag (koncernen)

· Omsättning 1,9 (1,5) MSEK
· Refillförsäljning i USA 2.279 (1.005) förpackningar
· Rörelseresultat -6,1 (-5,3) MSEK

1
2
3
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter