Nyheter

Kära aktieägare!

Här kommer ett Aktieägarbrev som är något annorlunda upplagt än vanligt. 2017 är ett av de år som är extra intensiva avseende stora mässor och jag tänkte ge er en snabb bild från den senaste mässan i USA, Chicago MidWinter Meeting, där Doxa medverkade.

Chicago MidWinter Meeting är en av de större och bättre mässorna i USA. Den hålls i slutet av februari varje år och är frekvent besökt av både tillverkare, distributörer och tandläkare. Det som gör MidWinter Meeting extra intressant är att den dels drar besökare från hela USA men även har en viss internationell prägel, med ganska många internationella besökare trots att den egentligen är en lokal nationell mässa. Den är därför ett bra tillfälle att på ett samlat och effektivt sätt knyta kontakter och träffa många av de människor vi behöver träffa. Läs en kortare sammanfattning på nästa sida.

När det gäller nyheter och lanseringar var det inte så många i Chicago i år och det beror på att det bara är någon vecka kvar innan världens största dentalmässa går av stapeln, IDS-mässan i Köln, Tyskland. Det är en mässa där alla stora tillverkare försöker lansera sina nyheter. IDS hålls vartannat år och lockade senast drygt 140 000 besökare och mer än 2 200 utställare från 56 olika länder. Det är en helt galet stor mässa som huserar i fem stora mässhallar, var och en ungefär lika stor som en svensk fotbollsplan.

För första gången sedan 2011 är Doxa med som utställare på IDS. Under mässan arrangerar vi även en gästföreläsning med en av våra amerikanska föreläsare, Dr. Lou Graham. Till föreläsningen har vi bjudit in befintliga och potentiella distributörer och samarbetspartners samt deras KOL-tandläkare.

Jag ser fram emot att återkomma med mer information efter IDS-mässan.

Torbjörn

Chicago MidWinter Meeting 2017
Chicago-mässan tillhör en av de fem stora mässorna i USA. Nedan följer några kortare och avidentifierade referat över viktigare möten, utöver dessa fanns ytterligare ett större antal "korridors- & skvallermöten".

Efter att ha följt vår utveckling i Chicago sedan 2013 kan jag konstatera att Doxa och Ceramir är hetare än någonsin - och att bundling är högintressant!

Och att alla tillverkare vet vilka vi är och håller ögonen på oss... 

USA/ Nord- & sydamerika 

Stor Distributör, USA
Mycket positiva till att ha tagit in Ceramir i sortimentet. Under 2016 ökade deras försäljning av Ceramir till tandläkare med 61 procent (i USD) och vår andel av deras cementförsäljning steg från 2,36 till 3,54 procent.
"Doxa ligger i framkant av det nya och spännande bioaktiva produktområdet och ni tar andelar från de stora och etablerade tillverkarna, som GC och 3M".

Stor Distributör, USA
De har nu lagt in Ceramir på alla upphandlingar för State- och Federal Government. DSO's (Dental Support Organisations, typ Praktikertjänst) och Buying Groups är på gång. Det tar dock normalt ca 6 månader innan det börjar gå igenom eftersom avtalen löper på olika långa tider.

Mellanstort Lab, USA
De har varit intresserade av Ceramir och bundling sedan vi förra året nämnde att vi arbetade på en lösning. Deras egna och interna KOL (tandläkare som är rådgivare åt dem) använder själva Ceramir och älskar det.

Mindre Tillverkare/Lab, Nord- och Sydamerika
De tillverkar egna kronor och har en unik, patenterad variant av brygga, gjord i zirconia. Deras egna KOL'are har testat Ceramir och säger att det är bra. De vill i fallande ordning:
1. köpa Ceramir som OEM
2. köpa det under en co-branding
3. köpa det som det är
De har bollen och ska återkomma med volymer för en tre-årsperiod.

Japan 

Japan har ca 69,000 dentalkliniker och av dessa är ca 10,000 helt privata och tillämpar fri prissättning medan övriga 59,000 använder sig av den statliga försäkringen som har ett fast-pris-system per enhet (krona, fyllning, cementering, etc).
Den statliga ersättningen är dock kraftigt limiterad. Den ersätter t ex bara metallkronor - varken PFM eller zirconia ersätts. Det betyder att de flesta "moderna" behandlingar och material betalas privat.
Ett annat alternativ är om man kan påvisa att en produkt är så annorlunda och har sådana fördelar att det kan skapas en ny klass för den. Det ger då möjlighet att få en högre ersättningsnivå, men tar å andra sidan lång tid att genomföra.

Mellanstor Distributör
Mångårig erfarenhet av att importera västerländska dentalprodukter, har god kunskap inom dental protetik (kron och bro). Säljer i båda de japanska segmenten. Nytt möte bokat för IDS-mässan i mars.

Stor Tillverkare/Distributör, Japan
Större japanskt bolag med både egen tillverkning och import av dental utrustning. Alla förbrukningsvaror importeras. Täcker hela Japan med lokala regionkontor. De har sina kunder inom det övre segmentet som ligger utanför försäkringssystemet och där all behandling betalas privat. De testar just nu Ceramir och nytt möte är planerat till IDS..

Globalt

Stor Tillverkare
I Doxa's strategi för att bredda marknaden för Ceramir ingår att licensiera ett "second brand/OEM" av Ceramir. Detta har länge varit ett mål men har på grund av externa händelser tagit tid. Vi förhandlar nu om en sådan licens. Om den kan slutföras kommer den betyda mycket för Doxa.

Tillverkare/Lab
De gillar oss och Ceramir sedan tidigare och blev eld och lågor när de fick se vårt 1-pack för bundling. De fotade produkten och skickade direkt hem till huvudkontoret. Bra stöd för fortsatta diskussioner på IDS-mässan.

Stor Tillverkare/Distributör
Arbetar aktivt med rotbehandling som ett av sina specialområden. De vill nu bredda sin portfölj och fylla på med den produkt som ska "sitta ovanpå" deras produkter för rotbehandling, nämligen ett biokeramiskt cement. De vill i fallande ordning: 

1. köpa det som OEM
2. köpa det under en co-branding
3. köpa det som det är
Nytt möte bokat till IDS.

Stor Tillverkare
De "följer" vad vi gör och säger - och erkänner att de saknar ett konventionellt cement. Vi anser dock att de har för många egna cement som skulle konkurrera internt med Ceramir. Vi ser även ett bekymmer med att prisbild och potentiell volym är för låg då de endast ser oss som ett konventionellt cement.
Men som de uttrycker det "Can we find a new model?"

Mellanstor Distributör/Tillverkare
De "haffade" oss när vi gick förbi deras monter och tyckte vi skulle förnya kontakterna. De är i söker en produkt för rotbehandling och anser att Ceramir vore perfekt. Endera att Doxa tar fram en åt dem eller att vi gör det tillsammans...

Stor Distributör/Tillverkare/Lab
Divisionsledningen för protetik tände direkt på tanken att sampacka ("bundla") 1-pack med deras zirconiakronor. Stort intresse för USA, ett flertal europeiska länder samt Mellanöstern. Nytt möte bokat på IDS-mässan.

Avsändare och kontaktuppgifter:
Doxa AB (publ)
Axel Johanssons gata 4-6
754 50 Uppsala
telefon: 018-478 20 00 
hemsida: www.doxa.se 
e-post:info@doxa.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD's försorg, för offentliggörande den 14 mars 2017 kl. 08.30 CET.

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som an- vänds för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certied Adviser.

Filer för nedladdning
2018-04-23
Regulatorisk

Valberedningen i Doxa AB (publ.) har enhälligt beslutat att till årsstämman den 31 maj 2018 föreslå följande:

2018-04-19
Regulatorisk

Doxa har signerat avtal med Mac Technologies Ltd. om distribution i England. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2018-04-18
Regulatorisk

Doxa har signerat avtal med XYZ Dental om distribution i Australien och Nya Zeeland. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2018-04-18
Regulatorisk

Styrelsen i Doxa utser Henrik Nedoh att tillträda som ny VD i Doxa.

2018-04-06
Regulatorisk

Doxa Dental AB, dotterbolag till DOXA AB (publ.) (Stockholm NASDAQ First North:DOXA) ("Doxa") har ingått avtal avseende s.k. Private Label-rättigheter med Dentsply Sirona (Nasdaq:XRAY). Dentsply Sirona betalar motsvarande drygt 16 MSEK (2MUSD) för en global och exklusiv rätt till en private label-version av Doxas unika och bioaktiva dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2018-02-15
Regulatorisk

FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN)

  • Nettoomsättningen ökade till 5,5 (5,3) MSEK
  • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -1,1 (-1,0) MSEK
  • Bruttomarginalen för Q4 uppgick till 78 (75) procent 

ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN)

  • Nettoomsättningen uppgick till 16,5 (17,9) MSEK
  • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -10,6 (-10,7) MSEK
  • Rörelseresultatet förbättrades kraftigt, -8,8 (-10,0) MSEK 
2018-02-07

Valberedningen i Doxa AB är nu konstituerad i enlighet med "Principer för utseende av valberedning i Doxa AB" som antogs på senaste årsstämman.

2017-12-22
Regulatorisk

Nyemissionen i Doxa AB (publ) har registrerats och BTA kommer att omvandlas till aktier den 29:e december.

<<
1
2
3
...
18
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.