Nyheter

Doxa tecknar distributionsavtal i Tyskland, Holland och Österrike

Doxa har signerat avtal med Dental Union om distribution i Tyskland, Holland och Österrike. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

Dental Union är en av de större aktörerna på den tyska marknaden och är en sammanslutning av 17 individuella dentaldepåer, som alla nu har möjlighet att sälja Ceramir.

Dental Union täcker stora delar av Europa, men kommer initialt att fokusera på Tyskland, Holland och Österrike. Lanseringen och den första satsningen görs tillsammans med ett av ägarföretagen, Van Der Ven-Dental, där vi tillsammans genomför en stor samplingkampanj för att skapa kännedom om Ceramir och snabbt få igång användare.

Van Der Ven-Dental är ett 100 år gammalt men modernt bolag. De har alltid varit i takt med tiden och deras framgångsrika koncept bygger idag på en mix av en välutvecklad och användarvänlig e-handel samt utbildning- och träningscenters där de möter sina kunder och skapar en relation. Deras motto är "från person till person".

Van Der Ven-Dental kommer initialt att jobba med sampling och refillförsäljning. VDVD's egna referenstandläkare och föreläsare har fått väldigt lovande resultat i sina kliniska tester och vi kommer tillsammans att satsa på att snabbt få igång dessa föreläsare. En summering av all deras positiva feedback: "Materialet är väldigt bra; resultaten är utmärkta och det är både patientvänligt och lätthanterligt. Rekommenderas".

Tyskland är den enskilt största marknaden i Europa och att hitta och etablera en aktiv distributör här har legat högt på Doxas lista. Vi önskar Dental Union och Van Der Ven-Dental i synnerhet ett framgångsrikt samarbete och ser fram emot att tillsammans utveckla marknaden i framförallt Tyskland, men även Holland och Österrike.

Uppsala den 24 november 2017

För ytterligare information, kontakta: Torbjörn Larsson VD, på telefon 018-478 20 00 E-post: torbjorn.larsson@doxa.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks- förordning. Informationen lämnades, genom VD's försorg, för offentliggörande den 24 november 2017 kl. 08.30 CET

Läs mer på webben: www.doxa.se
Om produkten Ceramir: www.ceramir.se

 

KORT OM DOXA

Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2018-08-14
Regulatorisk

Styrelsen i Doxa utser Jesper Lööf till tillförordnad VD nu när nuvarande VD Torbjörn Larsson avslutar sitt uppdrag. Jesper tillträder sin nya befattning den 24 augusti fram till dess att Henrik Nedoh tillträder som ny VD i Doxa.

2018-06-20
Regulatorisk

Doxa har signerat avtal med Sinclair Dental Co. Ltd. om distribution i Kanada. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2018-05-16
Regulatorisk

FÖRSTA KVARTALET (KONCERNEN)

NYCKELTAL (KONCERNEN) 

(MSEK) JAN-MAR
2018
JAN-MAR
2017
Omsättning 3,3 4,4
Nettoomsättning 3,1 3,9
Bruttoresultat 2,4 3,2
Bruttomarginal, % 77 82
Rörelseresultat -2,9 -3,2

Resultat efter finansnetto och skatt

-3,1 -3,4

Kassaflöde 

-3,4 1,3
2018-05-03

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org. Nr 556301-7481, kallas till årsstämma torsdagen den 31 maj, 2018 kl 17.30 i World Trade Center (lokal Stockholm), Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

2018-04-23
Regulatorisk

Valberedningen i Doxa AB (publ.) har enhälligt beslutat att till årsstämman den 31 maj 2018 föreslå följande:

2018-04-19
Regulatorisk

Doxa har signerat avtal med Mac Technologies Ltd. om distribution i England. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2018-04-18
Regulatorisk

Doxa har signerat avtal med XYZ Dental om distribution i Australien och Nya Zeeland. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2018-04-18
Regulatorisk

Styrelsen i Doxa utser Henrik Nedoh att tillträda som ny VD i Doxa.

<<
1
2
3
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.