Nyheter

Doxa tecknar distributionsavtal i Tyskland, Holland och Österrike

Doxa har signerat avtal med Dental Union om distribution i Tyskland, Holland och Österrike. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

Dental Union är en av de större aktörerna på den tyska marknaden och är en sammanslutning av 17 individuella dentaldepåer, som alla nu har möjlighet att sälja Ceramir.

Dental Union täcker stora delar av Europa, men kommer initialt att fokusera på Tyskland, Holland och Österrike. Lanseringen och den första satsningen görs tillsammans med ett av ägarföretagen, Van Der Ven-Dental, där vi tillsammans genomför en stor samplingkampanj för att skapa kännedom om Ceramir och snabbt få igång användare.

Van Der Ven-Dental är ett 100 år gammalt men modernt bolag. De har alltid varit i takt med tiden och deras framgångsrika koncept bygger idag på en mix av en välutvecklad och användarvänlig e-handel samt utbildning- och träningscenters där de möter sina kunder och skapar en relation. Deras motto är "från person till person".

Van Der Ven-Dental kommer initialt att jobba med sampling och refillförsäljning. VDVD's egna referenstandläkare och föreläsare har fått väldigt lovande resultat i sina kliniska tester och vi kommer tillsammans att satsa på att snabbt få igång dessa föreläsare. En summering av all deras positiva feedback: "Materialet är väldigt bra; resultaten är utmärkta och det är både patientvänligt och lätthanterligt. Rekommenderas".

Tyskland är den enskilt största marknaden i Europa och att hitta och etablera en aktiv distributör här har legat högt på Doxas lista. Vi önskar Dental Union och Van Der Ven-Dental i synnerhet ett framgångsrikt samarbete och ser fram emot att tillsammans utveckla marknaden i framförallt Tyskland, men även Holland och Österrike.

Uppsala den 24 november 2017

För ytterligare information, kontakta: Torbjörn Larsson VD, på telefon 018-478 20 00 E-post: torbjorn.larsson@doxa.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks- förordning. Informationen lämnades, genom VD's försorg, för offentliggörande den 24 november 2017 kl. 08.30 CET

Läs mer på webben: www.doxa.se
Om produkten Ceramir: www.ceramir.se

 

KORT OM DOXA

Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2018-04-19
Regulatorisk

Doxa har signerat avtal med Mac Technologies Ltd. om distribution i England. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2018-04-18
Regulatorisk

Doxa har signerat avtal med XYZ Dental om distribution i Australien och Nya Zeeland. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2018-04-18
Regulatorisk

Styrelsen i Doxa utser Henrik Nedoh att tillträda som ny VD i Doxa.

2018-04-06
Regulatorisk

Doxa Dental AB, dotterbolag till DOXA AB (publ.) (Stockholm NASDAQ First North:DOXA) ("Doxa") har ingått avtal avseende s.k. Private Label-rättigheter med Dentsply Sirona (Nasdaq:XRAY). Dentsply Sirona betalar motsvarande drygt 16 MSEK (2MUSD) för en global och exklusiv rätt till en private label-version av Doxas unika och bioaktiva dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2018-02-15
Regulatorisk

FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN)

  • Nettoomsättningen ökade till 5,5 (5,3) MSEK
  • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -1,1 (-1,0) MSEK
  • Bruttomarginalen för Q4 uppgick till 78 (75) procent 

ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN)

  • Nettoomsättningen uppgick till 16,5 (17,9) MSEK
  • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -10,6 (-10,7) MSEK
  • Rörelseresultatet förbättrades kraftigt, -8,8 (-10,0) MSEK 
2018-02-07

Valberedningen i Doxa AB är nu konstituerad i enlighet med "Principer för utseende av valberedning i Doxa AB" som antogs på senaste årsstämman.

2017-12-22
Regulatorisk

Nyemissionen i Doxa AB (publ) har registrerats och BTA kommer att omvandlas till aktier den 29:e december.

2017-12-04
Regulatorisk

Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har avslutat den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 2 november 2017. 22 341 157 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 69,6 procent av företrädesemissionen. 1 453 776 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 4,5 procent av emissionen. Sammantaget tecknades emissionen till 74,1 procent.

<<
1
2
3
...
18
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.