Nyheter

Doxa AB:s pågående nyemission förlängs till onsdag 29 maj

Teckningsläget i den pågående nyemissionen är mycket gott, den har i ordinarie teckningsperiod fyllts till drygt 93%.

Anledningen till att den förlängs med tre dagar är att vi har ett antal tecknare som inte haft möjlighet att komma in i tid.

Uppsala 2013-05-24

Styrelsen, Doxa AB

För ytterligare information, kontakta:

Torbjörn Larsson, verkställande direktör
torbjorn.larsson@doxa.se
+46 (0) 18 478 20 00

För praktiska frågor runt teckning i emissionen kontakta:

Eminova Fondkommission AB
info@eminova.se
+46 (0) 8 684 211 00

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.