Styrelse & revisor

Doxas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst fyra styrelsesuppleanter.

Doxas styrelse består för närvarande av fem ledamöter, inklusive ordföranden. Doxas nuvarande styrelse har inga suppleanter. Uppdraget för samtliga styrelseledamöter gäller fram till slutet av nästa årsstämma.

Ingrid Atteryd Heiman Styrelseordförande

Hemvist: Stockholm
Född 1958
Invald år: 2015

Ingrid Atteryd Heiman har varit t.f. VD för på First North noterade Ellen AB samt är styrelseordförande i detta bolag. Hon är vidare ordförande i Food Supplement Europe och Svensk Egenvård AB. Hon har tidigare varit managementkonsult i Booz Allen Hamilton och har en MBA i International Business från Uppsala Universitet.

Aktieinnehav: 6 000
Köpoptioner*: 200 000

Ingrid Atteryd Heiman är oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare.

Alexander Tasevski Styrelseledamot

Hemvist: Göteborg
Född 1975
Invald år: 2014

Utbildad och certifierad Tandtekniker från Odontologen Göteborg sedan 1994 med inriktning Dental Ceramics. Har arbetat i olika företagsutvecklande funktioner inom Nobelpharma, Brånemark, Nobel Biocare, Ospol och Osstell, huvudsakligen med en global/Internationell inriktning. Senast var han Global Sales Director för Osstell AB (ett bolag som utvecklar och säljer diagnostiska instrument för implantatmarknaden) och har nu samma funktion i australiensiska MDDI International (engångsartiklar för dental kirurgi) med placering i Göteborg. Alexander är även managementkonsult för det spanska implantatbolaget Klockner S.A med sitt säte i Andorra och Barcelona.

Aktieinnehav: 40 000
Köpoptioner*: 100 000

Alexander Tasevski är oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare.

Göran Urde Styrelseledamot

Hemvist: Malmö
Född: 1952
Invald år: 2017

Göran Urde är Övertandläkare vid Avdelningen för materialvetenskap och teknologi vid Odontologiska fakulteten, Malmö Högskola och verksamhetsansvarig för Futurumkliniken som är "testbädden" där tandvårdens aktörer träffas för att utveckla, pröva, utvärdera och förbättra
framtidens tandvård. Göran har en mycket omfattande erfarenhet inom såväl vetenskaplig, klinisk som kommersiell dental tillämpning, bl.a. från Malmö Högskola, flera utländska universitet och Nobel Biocare.

Aktieinnehav: -
Köpoptioner*: 100 000

Göran Urde är oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare.

Mats Persson Styrelseledamot

Hemvist: Stockholm
Född: 1948
Invald år: 2017

Mats Persson är civilekonom och har en MBA från University of California. Under åren 1999-2014 var han senior partner och delägare i konsultbolaget Neuman & Nydahl med huvudinriktning på förändrings- och omstruktureringsfrågor samt ledarskapsutveckling. Mats är styrelseordförande i Prolight Diagnostics AB, North Tracker AB och Newfour AB samt styrelsemedlem i Vironova AB och QBNK Holding AB.

Aktieinnehav: 78 260
Köpoptioner*: 100 000

Mats Persson är oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare.

Pål Ryfors Styrelseledamot

Hemvist: Stockholm
Född: 1983
Invald: 2018

Pål Ryfors, civilekonom Göteborgs Handelshögskola, är VD för med-tech-bolaget Episurf Medical, listat på Nasdaq small-cap. Har tidigare arbetat för ett flertal finansiella institut, senast som CFO för Marginalen Bank och dessförinnan för Hoist Finance och Société Générale.

Aktieinnehav: -
Köpoptioner*: 100 000

Pål Ryfors är oberoende i förhållande till bolaget, ledande befattningshavare och större aktieägare.

Revisor

Thomas Lindgren Revisor

Grant Thornton Sweden AB

Född 1960
Auktoriserad revisor (huvudansvarig revisor)* Köpoptioner utställda av Greg Dingizian genom sitt bolag Adma Förvaltnings AB (”Huvudägaren”). För mer information se Pressmeddelande från 2018-12-19. 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.