Ledning

Torbjörn Larsson Verkställande direktör

Född: 1964
Anställd: Februari 2013

Torbjörn har drygt 30 års framgångsrik erfarenhet av life science-branschen varav 20 år inom dentalbranschen, där han arbetat med lednings- och managementfrågor inom försäljning, marknadsföring och produktledning i företag inom B2B. Han har arbetat med internationella kontakter under hela sin karriär och är en resultatorienterad problemlösare och affärsutvecklare med flerårig vana av att arbeta med ledningsfrågor och personalledning. 

Sedan 2008 har Torbjörn arbetat som affärskonsult med att utbilda och coacha chefer och ledare i att utveckla grupper, leda förändring och ledarskap.

Ann-Kristin Göransson CFO

Född: 1953
Anställd: 2016

Ann-Kristin har lång erfarenhet inom ekonomi och har arbetat inom både svenska och utländska bolag. Hon har erfarenheter från att arbeta som bland annat revisor, ekonomichef och controller. Hon har kommer närmast från Patria Helicopters AB.

Jesper Lööf COO samt R&D

Född: 1977
Anställd: 2002

Jesper har arbetat mestadels med forskning och utveckling och har bland annat varit ansvarig för framtagandet av dentalcementet Ceramir C&B och de tillverkningsprocesser som Doxa idag använder sig av. Han har med tiden skaffat sig en bred och djup kunskap om den verksamhet som Doxa bedriver och är idag ansvarig för F&U, Kvalitet och Produktion.

Andreas Danielsson Director Business Development EMEAA

Född: 1975
Anställd: 2015

Andreas har sedan 1997 varit framgångsrikt verksam inom försäljning, marknadsföring, utbildning och events, sedan 2006 inom dental. Genomgående fokus i hans karriär har varit internationella relationer och affärsutveckling med kommunikation och utbildning som plattform. Andreas är målfokuserad och ser hela organisationen och gemensamma processer som en viktig del i att nå målen.

Erik Florman QA

Född: 1983
Anställd: 2014

Erik har bred erfarenhet av QA/RA-frågor inom det medicintekniska området och har tidigare bland annat arbetat för St Jude Medical Systems och GE Healthcare.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.