Ledning

Henrik Nedoh VD

Född: 1976
Anställd: 2018

Henrik Nedoh har mer än 20 års internationell erfarenhet inom ekonomi, produktutveckling, marknadsföring och försäljning. Henrik jobbade fram till 1997 på Volvo Cars. Under dessa år arbetade han på det svenska försäljningsbolaget det globala huvudkontoret i Göteborg samt även för Volvo Cars i Nordamerika.

Mellan åren 2007 och 2018 arbetade han på Nobel Biocare bland annat som globalt ansvarig för deras produktportfölj inom implantatsystem, Marknadschef för Asien, VD Australien & Nya Zeeland där han ledde ett team som vände fyra års nedgång till positiva siffror och de senaste fyra och ett halvt åren som Regional Manager för Norden. Under sina sista 4,5 år på Nobel Biocare lyckades Henrik tillsammans med sitt team skapa tre års kontinuerligt ökad omsättning och bli utsedd till årets region i Europa 2016.

Henrik började som VD för Doxa AB i oktober 2018.

Henrik har en lång erfarenhet från dentalbranschen, bevisade försäljnings- och marknadsresultat och ett brett nätverk i både Europa, Asien och Nordamerika som kommer att gagna Doxa AB i framtiden.

Aktieinnehav: -
Teckningsoptioner: 344 826.

Jesper Lööf Vice VD, COO samt R&D

Född: 1977
Anställd: 2002

Jesper Lööf har varit en del av företagets ledning sedan 2008 och är ansvarig för utveckling och produktion av Ceramir® Crown & Bridge. Han har varit ansvarig för utvecklingen av produkten och dess plattform hos Doxa sedan mer än 10 år tillbaka och har en gedigen kunskap om det unika biokeramiska dentalcementet och dess bakomliggande patenterade råvaror. Jesper Lööf är teknologie doktor i materiallära specialiserad på biokeramer.

Aktieinnehav: 8 624.
Teckningsoptioner: 185 000.

Jens Lagergren CFO

Född: 1969
Anställd: 2018

Jens Lagergren har mer än 15 års erfarenhet av ekonomistyrning och control från multinationella bolag, främst inom life sciences. I över tio år var han bosatt i Sao Paulo, Brasilien men bor sedan 2013 återigen i Sverige. Jens har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Aktieinnehav: -
Teckningsoptioner: 185 000.

Andreas Danielsson Director Business Development EMEAA

Född: 1975
Anställd: 2015

Andreas har sedan 1997 varit framgångsrikt verksam inom försäljning, marknadsföring, utbildning och events, sedan 2006 inom dental. Genomgående fokus i hans karriär har varit internationella relationer och affärsutveckling med kommunikation och utbildning som plattform. Andreas är målfokuserad och ser hela organisationen och gemensamma processer som en viktig del i att nå målen.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.