Tidigare stämmor

Extra bolagsstämma 11 december 2018

Aktieägarna i Doxa kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 december 2018 kl. 16.00 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 2, Stockholm. Dörrarna öppnar klockan 15.45.

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Styrelsens för Doxa Aktiebolag (publ) redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551)

Styrelsens för Doxa Aktiebolag (publ) förslag till beslut om (A) att införa ett personal- och teckningsoptionsprogram, (B) emission av teckningsoptioner av serie 2018/2022(A), och (C) emission av teckningsoptioner av serie 2018/2022(B) och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner av serie 2018/2022(B)

Underbilaga A

Underbilaga B

Underbilaga C

Fullmakt

Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2018-01-01 - 2018-11-20

Årsstämma 31 maj 2018

Årsstämman ägde rum torsdagen den 31 maj, 2018 kl 17.30 i World Trade Center (lokal Stockholm), Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Förslag till: Riktlinjer för utseende av valberedning

Kallelse till årsstämma

Fullmakt

Årsredovisning 2017

Förslag till beslut

Extra bolagsstämma den 2 november 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Fullmaktsformulär

Styrelsens redogörelse enligt 13-6 ABL

Bolagsordning

Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6§ aktiebolagslagen (2005:551) över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser för perioden 2017-05-18 – 2017-10-02

Årsstämma 2017

Protokoll från årsstämman

Kommuniké från årsstämma

Presentation från årsstämma

Kallelse till årsstämman

Fullmaktsformulär

Förslag till beslut

Principer för utseende av valberedning i Doxa

Årsstämma 2016

Protokoll från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma 2016

Årsstämma 2015

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma 2015

Extra bolagsstämma den 26 september 2014

Kommuniké från extra bolagsstämma

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma 

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Fullmakt till extra bolagsstämma

Årsstämma 2014

Kommuniké från årsstämma 2014

Protokoll från årsstämma den 17 juni 2014

Kallelse till årsstämma 2014

Protokoll från bolagsstämmor

Protokoll från extra bolagsstämma 2014-01-02

Protokoll från extra bolagsstämma 2013-11-27

Protokoll från årsstämma 25 juni 2013

Protokoll från extra bolagsstämma 22 feb 2013

Protokoll från årsstämma 20 juni 2012

Protokoll från årsstämma 31 maj 2011

Protokoll från årsstämma 3 maj 2010

Protokoll från årsstämma 17 juni 2009

Protokoll från extra bolagsstämma 10 mars 2009

Protokoll från årsstämma 25 juni 2008

Protokoll från extra bolagsstämma 6 dec 2007

Protokoll från årsstämma 27 juni 2007

Protokoll från årsstämma 15 juni 2006

Protokoll från extra bolagsstämma 21 dec 2005

Protokoll från extra bolagsstämma 11 augusti 2005

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 3 maj 2005

Protokoll från extra bolagsstämma 3 nov 2004

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 2 juni 2004

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.