Aktiekapital

Antalet aktier i Doxa uppgår till 32 105 467 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 16 052 733,50 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

Länk till aktiekapitalets utveckling

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.