Aktiekapital

Antalet aktier i Doxa uppgår till 55 900 400 stycken. Aktiekapitalet uppgår till 27 950 200 SEK.

Aktiekapitalets utveckling

Länk till aktiekapitalets utveckling

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.