Ägare

De tio största aktieägarna per 2018-09-28.

Ägare Antal aktier Andel
Adma Förvaltnings AB       14 125 000    25,27%
Maxus AB       4 247 277    7,60%
Försäkrings AB Skandia       3 142 600    5,62%
Sune Gellberg, privat och via bolag       2 440 000    4,36%
Hartmut Wiese       1 380 000    2,47%
Avanza Pension       1 256 620    2,25%
Amir Poursamad       1 254 666    2,24%
Aktiebolaget Possessor       1 138 182    2,04%
Nordnet Pensionsförsäkring           898 645    1,61%
Göran Folme           800 000    1,43%
Summa 10 största ägare    30 682 990    54,89%
Totalt      55 900 400    100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.