Ägare

De tio största aktieägarna per 2017-09-30.

Ägare Antal aktier Andel
Adma Förvaltnings AB 4 100 000 12,8%
Maxus AB 2 140 061 6,7%
Nordnet Pensionsförsäkring
2 053 811 6,4%
Försäkringsaktiebolaget Skandia 1 321 800 4,1%
Inst. För Personlig Utv. AB Ipu    1 026 962 3,2%
Avanza Pension 847 015 2,6%
Hartmut Wiese 680 671 2,1%
Aktiebolaget Possessor 519 091 1,6%
Göran Folme 347 198 1,1%
Christer Svensson 329 054 1,0%
Summa 10 största 13 365 663 41,6%
Totalt antal aktier 32 105 467 100,0%

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.