Ägare

De tio största aktieägarna per 2018-06-30.

Ägare Antal aktier Andel
Adma Förvaltnings AB       10 00 000    17,89%
Maxus AB       4 280 122    7,66%
Nordnet Pensionsförsäkring       4 011 566    7,18%
Sune Gellberg, privat och via bolag       2 440 000    4,36%
Avanza Pension       1 641 012    2,94%
Livsförsäkringsbolaget Skandia       1 380 600    2,47%
Hartmut Wiese       1 380 000    2,47%
Aktiebolaget Possessor       1 138 182    2,04%
Göran Folme           800 000    1,43%
Christer Svensson           671 738    1,20%
Summa 10 största ägare    27 743 220    49,63%
Totalt      55 900 400    100,00%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.