Ägare

De tio största aktieägarna per 2017-06-30*.

Ägare Antal aktier Andel
Adma Förvaltnings AB 4 100 000 12,8%
Maxus AB 2 140 061 6,7%
Nordnet Pensionsförsäkring
2 074 907 6,5%
Försäkringsaktiebolaget Skandia 1 321 800 4,1%
Inst. För Personlig Utv. AB Ipu    1 026 962 3,2%
Avanza Pension 915 226 2,9%
Hartmut Wiese 680 671 2,1%
Aktiebolaget Possessor 519 091 1,6%
Christer Svensson 329 054 1,0%
Sune Gellberg 323 038 1,0%
Summa 10 största 13 430 810 41,8%
Totalt antal aktier 32 105 467 100,0%

*Ägarlistan har uppdaterats och justerats per 15 september på grund av sent rapporterande förvaltare.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.