Ägare

De tio största aktieägarna per 2017-03-31.

Ägare Antal aktier Andel
Adma Förvaltnings AB 4 100 000 12,8%
Maxus AB 2 140 061 6,7%
Nordnet Pensionsförsäkring AB
2 120 877 6,6%
Försäkringsaktiebolaget Skandia 1 321 800 4,1%
Inst. för Personlig Utv. AB Ipu 1 026 962 3,2%
Försäkringsaktiebolaget
Avanza Pension
901 066 2,8%
Hartmut Wiese 680 671 2,1%
Aktiebolaget Possessor 519 091 1,6%
Christer Svensson 329 054 1,0%
Sune Gellberg 323 038 1,0%
Övriga ägare 18 642 847 58,1%
Totalt antal aktier 32 105 467 100,0%

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.