Aktien

Doxas aktie är sedan 2014 listad på NASDAQ Stockholm First North. Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB

Aktieslag

Doxa har ett aktieslag. En aktie representerar en röst och det nominella värdet uppgår till 0,50 krona per aktie.

Handelsinformation

Aktien

Kortnamn: DOXA

ISIN-kod: SE0005624756

Utdelningspolitik

Samtliga aktier ger lika rätt till andel i Doxas tillgångar och vinst. Doxa befinner sig i en snabb utveckling och expansion och någon aktieutdelning kan inte påräknas de närmsta åren.

Doxa

First North: DOXA

Optionsprogram till ledande befattningshavare

Den 11 december 2018 hölls en extra bolagsstämma som fattade beslut om ett optionsprogram bestående av tecknings- och personaloptioner till Doxas ledning, dvs bolagets VD, COO och CFO. 

NASDAQ First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

Certified Adviser

Erik Penser Bank 
Tel +46 8 463 83 00
Box 7405
103 91 Stockholm
certifiedadviser@penser.se
www.penser.se

 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.